Elaborem diferents menus adaptats a cada celebració i a diferents pressupostos:

El menu per comunions o batejos inclou la tarta amb un disseny especial

Comptem amb unes amples instal·lacions!